Alexander – radioamateurs

Alexander – Grimeton Antique Radio’s Friends
Radiostationen Grimeton SAQ – visit website here

Alexander: The association Alexander preserves and shows the old ultralongwave transmitter in Grimeton, the only one of its kind remaining in the world, and still fit for operation!

SAQ: is the callsign of the Grimeton VLF (very low frequency) transmitter near Varberg, Sweden.

The Grimeton VLF transmitter is a VLF transmission facility at Grimeton. It has the only workable machine transmitter in the world and is classified as World Heritage Site.

The transmitter was built in 1922 to 1924; to operate at 17.2 kHz, although it is designed for frequencies around 40 kHz. The radiating element is a wire aerial hung on six 127-metre high freestanding steel pylons, that are grounded.

The Grimeton VLF transmitter location is also used for shortwave transmissions, FM and TV broadcasting. For this purpose, a 260 metre high guyed steel framework mast was built in 1966 next to the building containing the 40 kHz transmitter.

På svenska:
Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner
Radiostationen Grimeton SAQ – besök hemsidan här

Alexander: Vänföreningen Alexander värnar, vårdar och visar den gamla fina långvågssändaren i Grimeton, den enda i sitt slag i världen, och dessutom körbar!

SAQ: är anropssignal i Grimeton VLF (very low frequency) sändare nära Varberg, Sverige.

Grimetons VLF sändare är en VLF-sändning anläggningen i Grimeton. Den har den enda fungerande maskin sändare i världen och är klassad som världsarv.

Sändaren byggdes 1922 till 1924, att arbeta på 17,2 kHz, även om den är avsedd för frekvenser runt 40 kHz. Det strålförande elementet är en trådantenn hängd på sex 127 meter höga pylonerna av fristående stål, som är jordade.

Grimeton VLF sändares läge används också för kortvåg transmissioner, FM-och TV-sändningar. För detta ändamål uppfördes en 260 meter hög stålstomme-mast 1966 intill byggnaden som innehåller 40 kHz sändare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s