About

“www.unday.org” – English presentation

“www.unday.org” – a project in which students together with artists in image, sound and movement, develop school work on human rights and environmental sustainability, and curriculum goals around art and music. It is a collaboration where artists, composers, choreographers and students all over the world express their visions and dreams about peace, sustainable environment globally and digitally with non-verbal communication.

Purpose of the project: The engine behind the http://www.unday.org-project is the creativity of young people. Institutions, artists and educators are there to inspire, inform their knowledge and mentor. Focus on non-verbal communication provides opportunities for new knowledge of expression. By investigating digital media and developing
non-verbal artistic expressions of dreams and visions, the project wants to highlight
children’s creativity and give the United Nations Day and World Heritage Education real and alive content. The project aims to enhance students’ ability to express themselves and take the digital media in possession, by allowing children to meet and collaborate with artists.

It is the project’s implementers Theatre Halland, the regional theatre in Halland
county, which together with World Heritage Grimeton, The Radio Station, operates this unique project. Both institutions, in addition to their core businesses, have educational missions and adds importance to introduce new knowledge and international exchanges for children and young people. Artists from different fields and project managers with experience are engaged for this project.

http://www.unday.org – Svensk presentation

Vill din skola vara med i projektet “www.unday.org” – ett projekt där elever tillsammans med konstnärer inom bild, ljud och rörelse utvecklar skolans arbete kring mänskliga rättigheter och hållbar miljö.

Genom att undersöka digitala medier och utveckla icke verbala konstnärliga uttryck för drömmar och visioner vill projektet lyfta fram barns kreativitet och ge FN-dagen och världsarvspedagogiken ett genuint och levande innehåll. Projektet vill genom att låta barn möta konstnärer stärka elevers förmåga att uttrycka sig och ta de digitala medierna i besittning.

Initiativtagare är Teater Halland, regionteater i Hallands län, som tillsammans med Världsarvet Grimeton Radiostationen, driver detta unika projekt. Fokus på icke verbal kommunikation ger möjlighet till ny kunskap om konstnärliga uttryck och förhoppningsvis nya perspektiv på språk och kommunikation bortom det egna språkområdet. Genom samarbete med världsarv i olika länder förmedlas både samtida och historiska perspektiv på kulturarv och samhörighet mellan människor och nationer. Genom projektets internationella samarbeten utveckas kommunikationen mellan ungdomar i olika delar av världen.